เข้าชมฟรี ! พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสถาบันสิริกิติ์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ปิดทำการวันพุธ ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดทำการปกติ
ในวันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เปลี่ยนเรื่องเวลาการปิดจำหน่ายบัตรจาก ๑๖.๐๐ น. เป็น ๑๖.๒๐ น.

ประกาศ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ 

ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
โปรดแสดงบัตร เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในราคา ๗๕ บาท (ลดครึ่งราคา)

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงราคา ผ้านุ่ง เป็น ๕๐ บาท