ฉากจำหลักไม้เรื่องหิมพานต์

ฉากจำหลักไม้เรื่องหิมพานต์ ผูกแบบจำหลักไม้ตามเค้าภาพของฉากด้านหน้าเรื่องสังข์ทองในฉากเมืองและวิมานเดียวกัน แต่แบ่งเป็นสองเรื่อง ซึ่งจะได้ชมวิมานหรือปราสาทองค์เดิมในเรื่องหิมพานต์ มีหมู่สัตว์หิมพานต์ ทั้งจตุบท ทวิบาท ครุฑ นาค และกินรากร มิ่งไม้หลากพันธุ์ บรรดาเทพยดานิกรบำเรอสุรินทร หมู่อสุรยักษ์ ขุมสมบัติ ไกรลาศผาอันเป็นที่สถิตของพระอิศวร กรอบฉากนี้ผูกลายเดียวกันกับอีกด้านเรื่องสังข์ทอง แต่ที่ฐานสิงห์นาคเกี้ยวด้านนี้จำหลักรูปกินเรศรูปมนุษย์ชายข้างหนึ่ง รูปกินรีรูปมนุษย์หญิงข้างหนึ่งติดปีกหางอย่างกินนร

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ขนาด : ยาว 6.00 ม. สูง : 5.20 ม. กว้าง 36 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 79 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี 7 เดือน