ฉากจำหลักไม้เรื่องสังข์ทอง

ฉากจำหลักไม้เรื่องสังข์ทองเป็นผลงานการแกะสลักไม้ที่ผูกลายจากเรื่องสังข์ทองตามบทพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เริ่มผูกเรื่องตามชิ้นฟักซึ่งนางจัน พระมารดาพระสังข์ลอบเข้าไปทำเครื่องต้น แกะชิ้นฟักจำหลักเรื่อง จนถึงตอนรจนาทิ้งพวงมาลัย ตีคลี ถอดรูป และเลียบนคร เป็นที่สุด ดังจะได้เห็นขบวนวิธีจำหลัก รูปพระราชวังพิมานอันงดงาม วิจิตร สมจริง ลอยเด่นด้วยการฉลุฉากให้ปรุตลอด ทะลุไปใช้ร่วมกับฉากอีกด้านหนึ่งในเมือง หรือวิมานเดียวกัน อีกทั้งการจำหลักรูปท้าวพระยา มาตยา ไพร่พล กลึงกลมอย่างน่าประหลาดใจ กรอบฉากหลากหลายด้วยเหล่านาคนิกรเกี้ยวกระหวัดกันเป็นมณฑลโดยรอบ ด้วยเป็นปีมหามงคลมะโรงนักษัตร ที่ฐานสิงห์จำหลักรูปเงาะและรจนาอยู่ข้างละรูป อย่างโดดเด่นงดงาม

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ขนาด : ยาว 6.00 ม. สูง 5.20 ม. กว้าง 36 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 79 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี 7 เดือน