พระที่นั่งพุดตานถมทอง

สร้างจำลองแบบพระที่นั่งพุดตานจำหลักไม้วังหน้า

ทรงชั้นพระที่นั่งสร้างด้วยเงินถมตะทอง ท้องไม้สองชั้น ชั้นล่างตกแต่งด้วยครุฑยุดนาคเป็นระยะ ชั้นสองรายล้อมด้วยรูปเทพยดาประนมกร ราวพนักถมทอง ซับด้วยปีกแมลงทับ หัวเสาและลูกกรงสลักฉลุทองคำ กระดานพิงถมทองรูปนารายณ์ทรงครุฑ กระจังปฏิญาณสลักทองคำและประดับพลอยแดง กระจังปฏิญาณใหญ่ข้างและหลังถมทอง สลักทองคำฉลุ ซับปีกแมลงทับ ทั้งหมดรองรับด้วยฐานสิงห์ที่มีครุฑยุดนาคอยู่ด้านบนฐาน ลายหน้ากระดานล่างของฐานเป็นรูปนกกรวิก ปนสลับพุ่มข้าวบิณฑ์ทองและดอกประจำยาม

วาระจัดทำ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามลคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550

ขนาด กว้าง 1.23 เมตร ยาว 1.535 เมตร สูง 1.415 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ 130 คน
ระยะเวลาจัดทำ 2 ปี