ตลับถมตะทองทรงผลมังคุด ประดับเพชร

ตลับถมตะทอง ข้ึนรูปเป็นทรงผลมังคุด ทําลวดลายโดยใช้วิธีเขียนลายกัดกรด แล้วลงถมตะทอง เพื่อให้มีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นที่ลงถมสีดํา ประดับเพชร

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.3 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 6 คน
จำนวนวัน : 84 วัน