เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง

สร้างจำลองจากเรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ปัจจุบันเหลือเพียงโขนเรือรูปหน้าเหราซึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ส่วนลำตัวเรือนั้นเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

โครงและคานเรือทำด้วยเงินทาทอง กงเรือเป็นงานสลักไม้ปิดทองคำเปลว ท้องเรือและลำเรือทั้งสองข้างถมทองลายดอกพุดตาน โขนเรือเป็นทองคำลงยาสลักรูปหน้าเหรา ซึ่งเป็นสัตว์ในนิยาย ครึ่งนาค ครึ่งมังกร กลางเรือทอดพระมหาสุวรรณบุษบกบัลลังก์ทองคำลงยา พระวิสูตรหรือผ้าม่านที่ตกแต่งในบุษบกนั้น สร้างจากห่วงทองคำขนาดเล็ก ร้อยต่อกันคล้ายผ้าม่าน ร้อยห่วงเป็นลายแก้วชิงดวง พื้นเรือส่วนที่รองรับฐานบุษบกตกแต่งด้วยแผ่นทองคำฉลุลาย ซับปีกแมลงทับ ปักฉัตรสลักฉลุทอง 7 ชั้นขนาบข้างบุษบกทั้งสองด้าน ถัดมาคือปักฉัตรจำหลักฉลุทอง 5 ชั้น ที่ด้านหน้าเรือพระที่นั่ง 3 คัน และด้านหลังอีก 2 คัน ส่วนของเกรินปักธงสามชาย เป็นทองฉลุโปร่ง เรือพระที่นั่งจำลองนี้วางบนฐานสลักไม้รูปนาคเกี้ยว

วาระจัดทำ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ขนาด กว้าง 23 เซนติเมตร ยาว 3.25 เมตร สูง 86 เซนติเมตร
จำนวนช่างฝีมือ 90 คน
ระยะเวลาจัดทำ 2 ปี 8 เดือน