สุพรรณเภตรา

ขึ้นรูปสำเภาถมทอง ท้องสำเภาเป็นทองสาน เสาคร่ำเงินคร่ำทอง ใบเรือสลักฉลุทอง ธงยอดเสาลงยา ส่วนหน้าสำเภาสลักทองลงยาเป็นรูปหน้ายักษ์หรืออสุรกุมภัณฑ์ หน้าสำเภาตั้งบัลลังก์บัว ปากฐานติดกระจังปฏิญาณรายล้อม มีนาคห้อยเศียรคาบก้านห้อยโคมประทีป ถัดลงมาห้อยสายทองที่มีทองสลักรูปกระบี่มารุตกับสุพรรณมัจฉาลงยา ช่องกาบด้านข้างลำสำเภาและข้างหน้าเรือสลักทองลงยาลายหน้าขบ ช่องกาบจำหลักฉลุทองซับปีกแมลงทับ กลางช่องติดดอกไม้ทอง ช่องกาบด้านท้ายสลักทองลงยารูปนกวายุภักษ์ ท้ายสำเภาติดตั้งบัลลังก์บัว ปากฐานติดปฏิญาณรอบซุ้มยอดสามชั้นลด บัลลังก์กัญญาเรือเป็นแบบบุษบกจีนคร่ำเงินคร่ำทอง สำเภาทองประกอบฐานเชิงบาตร สลักฉลุเงินทาทองเป็นลวดลายกลีบสมุทร

จัดทำเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราช ดำเนินไปทรงรับรางวัลประกาศนียบัตร Diplôme de Grande Médaille d’Or avec Plaquette d’ Honneur ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยสมาคม Sciences - Lettres ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2545

ขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 1.3 เมตร สูง 1.57 เซนติเมตร
จำนวนช่างฝีมือ 73 คน
ระยะเวลาจัดทำ 17 เดือน