EN | TH
 
 

ภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘   
   
   
   
 

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยสถาบันสิริกิติ์
เปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘


พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.