EN | TH
 
 
   

พระที่นั่งกงมีลักษณะเป็นพระราชอาสน์ขนาดเล็ก เรียกชื่อตามลักษณะของราวที่วางพาดพระกรซึ่งโค้งเป็นวงเหมือนกับกงรถโอบด้านหลังไว้ติดกับกระดานพิง พระที่นั่งกงมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา จึงใช้ได้ทั้งเป็น พระราชบัลลังก์ และพระราชยานในบางโอกาส
วานเรศบวรอาสน์ หรือพระที่นั่งกงคร่ำทองของสถาบันสิริกิติ์องค์นี้ สร้างจำลองแบบจากพระที่นั่งกง ไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และปรากฏหลักฐานว่าเคยใช้เป็นพระที่นั่งทรงบนเรือคราวเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค และใช้เป็นพระราชยานใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมา
ช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์สร้างสรรค์พระที่นั่งองค์นี้ ให้มีโครงสร้างเป็นเหล็ก ลวดลายเป็นศิลปะงานคร่ำทองทั้งองค์ มีความพิเศษที่องค์พระที่นั่งเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ลดชั้นถึงฐานที่ประทับ มีฐานสองชั้น ชั้นล่างเป็นฐานสิงห์ ชั้นบนเป็นหน้ากระดานบัวบนประดับด้วยรูปวานเรศโดยรอบท้องไม้ แทนความหมายของปีวอก ซึ่งเป็นพระนักษัตรประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ หน้ากระดานปากฐานส่วนบนประดับด้วยกระจัง ปฎิญาณทั้งสามด้าน ด้านหลังมีกระดานพิงประกอบกับราวกงมีก้านบัวรับ ลวดลายงานคร่ำทองอันประณีตเป็นลายไทยออกแบบผูกลายขึ้นใหม่ นับได้ว่าเป็นลายคร่ำทองศิลปะสมัยรัชกาลปัจจุบัน นอกจากผลงานชิ้นนี้จะงดงามด้วยงานคร่ำทองที่เส้นสายลายทองดูราวกับมีชีวิตแล้ว ยังซับด้วยปีกแมลงทับสร้างสีสันที่สวยงามและมุมมองที่มีมิติงดงามยิ่งขึ้น

วาระที่จัดทำ ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ขนาด
กว้าง ๑.๐๕ เมตร
ยาว ๑.๕๓ เมตร
สูง ๖๕ เซนติเมตร (ยังไม่รวมกงและพนักพิง)

จำนวนช่างฝีมือ ๘๐ คน
ระยะเวลาจัดทำ ๑ ปี ๔ เดือน ๙ วัน


พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.