EN | TH
 
 
- นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ คนละ ๑๕๐ บาท (บริการ หูฟังคำบรรยายชิ้นงาน)
- นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจำตัว คนละ ๗๕ บาท
- เด็กสูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม. เข้าชมฟรี
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม วันเด็ก เข้าชมฟรี


- วันอังคาร – วันอาทิตย์
- เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (เวลาจำหน่ายบัตร ๑๐.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
- พิพิธภัณฑ์ ปิดทำการ
+ ทุกวันจันทร์
+ วันหยุดเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
+ วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม


ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
๑. กรุณาแต่งกายสุภาพ
๒. สุภาพสตรีสวมกระโปรง หรือผ้าซิ่น งดสวมเสื้อไม่มีแขน
๓. สุภาพบุรุษสวมกางเกงขายาว งดสวมเสื้อไม่มีแขน


ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
๒. ห้ามถ่ายรูปหรือบันทึกภาพทุกชนิด
๓. ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิงหรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์
๔. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในพิพิธภัณฑ์
๕. ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม หรือสิ่งใดๆ ที่อาจบรรจุ ปกคลุม ปิดบังหรือซ่อนเร้นสิ่งของได้ เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์
๖. ห้ามจับต้อง หยิบฉวย ขีดเขียน หรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความชำรุดหรือเสียหายแก่สิ่งของที่จัดแสดง
๗. ห้ามสูบบุหรี่ภายในพิพิธภัณฑ์
๘. ห้ามส่งเสียง หรือก่อความรำคาญแก่ผู้เข้าชมอื่นๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
๙. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
๑๐. ห้ามกระทำการใดๆ อันเกี่ยวกับการค้า หรือโฆษณาชวนเชื่อภายในพเขตพระที่นั่งอนันตสมาคม
๑๑. กรุณารักษาความสะอาดภายในเขตพระที่นั่งอนันตสมาคม
๑๒. กรุณาดูแลเด็กในปกครอง มิให้วิ่งเล่นปีนป่ายในเขตพระที่นั่งอนันตสมาคมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ


๑. ที่จอดรถภายในบริเวณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
๒. รถเข็นคนพิการ และคนชรา
๓. หูฟังเสียงบรรยายรายละเอียดชิ้นงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๔. ห้องสุขา

พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดทำการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.

ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น.

 
 

Copyright @ 2012 Art of The Kingdom. All Rights Reserved.