วันเด็กแห่งชาติ

8 มกราคม 2565 วันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเปิดเข้าชมฟรี

Father’s Day on 5 December 2021

5 December 2564

for more photos https://www.facebook.com/111200783817213/posts/422635269340428/

Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

26 November 2020

visits to Arts of the Kingdom Museum on 19th November 2020

for more photos https://www.facebook.com/artsofthekingdom/posts/195175058753118

Arts of the Kingdom Museum Reopening

19 November 2021

Arts of the Kingdom Museum reopen from Thursday 19 November 2021 onwards. Opened Wednesday – Sunday 10.00 to 15.30 hrs. (Tickets available 9.45 to 15.00 hrs.) Closed Mondays – Tuesdays, and for the New Years, Songkran Holiday. Requests the cooperation of all visitors to wear masks and keep social distancing for safety and health.

Arts of the Kingdom

1 March 2020

The current exhibition consists of a selection of highlight collection and archive collection created by the artisans of Queen Sirikit Institute. The Arts of the Kingdom museum opens for public from Wednesday to Sunday from 10.00 am to 3.30 pm These art collections portray ancient Thai craftsmanship techniques such as Gold Damascene, Silver Damascene, Gold Nielloware, Silver Nielloware, Wood Carving, Beetle Wings collage, etc. They are not created by major artists but are created by the hands of the sons and daughters of impoverished farmers from Thailand’s remote countryside. It reflects Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s vision and mission to build a better life for her people.