บรรยากาศวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

คณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
1. คณะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย
2. คณะโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กทม.
3. คณะโรงเรียนทับทอง กทม.
4. คณะโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/artsofthekingdom/posts/196616215275669

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/artsofthekingdom/posts/195175058753118

เกรท วรินทร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

25 กันยายน 2563

เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563

ภาพเพิ่มเติม www.facebook.com/Artsofthekingdom

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดทำการ

24 มิถุนายน 2563

เวลาทำการ 10.00 - 15.30 น. (จำหน่ายบัตร 9.45 - 15.00 น.) หยุดวันจันทร์ - วันอังคาร เเละเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามเเนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

1 มีนาคม 2563

ขณะนี้ สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก และผลงานศิลปาชีพคัดสรร จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนรับชมได้ทุกวันทำการ ผลงานศิลปะแห่งแผ่นดินทุกชิ้นที่จัดแสดงนี้รวบรวมเทคนิคโบราณอย่างงานคร่ำเงิน คร่ำทอง ถมเงิน ถมทอง งานแกะสลักไม้ งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ เป็นต้น ทุกชิ้นไม่ได้มาจากมือศิลปินเอก แต่ล้วนถูกสร้างสรรค์จากสองมือของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลงานจัดแสดงเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของพสกนิกรชาวไทย และเตือนใจว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการสร้างคน