ผลงานชิ้นเอก


ผลงานแต่ละชิ้นที่สร้างสรรค์จากสถาบันสิริกิติ์ มีรากฐานมาจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา หลายชิ้นใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทุกชิ้นสร้างสรรค์จากสองมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ถูกฝึกฝน และพัฒนาจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์และการเอาพระราชหฤทัยใส่ในการ “สร้างคน” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสามารถแบ่งคอลเลกชันเป็น 2 ประเภท คือ 'Highlight Collection' หรือ ‘ผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์’ ที่จัดทำขึ้นตามวาระสำคัญของแผ่นดิน และ 'Archive Collection' หรือ ‘ผลงานของสถาบันสิริกิติ์’ ที่ช่างสถาบันสิริกิติ์จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝีมือและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมแบบโบราณ

ผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์

สีวิกากาญจน์

สุพรรณเภตรา

เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง

สัปคับคร่ำ

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง

เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจำลอง

บุษบกมาลา

ตรีพิธพรรณบุษบก

สัปคับพระคชาธาร

สัปคับถมทอง

พระที่นั่งพุดตานถมทอง

วานเรศบวรอาสน์

ฉากจำหลักไม้เรื่องสังข์ทอง

ฉากจำหลักไม้ตำนานเพชรรัตน์

ฉากปักไหมน้อย เรื่อง “อิเหนา”


ผลงานของสถาบันสิริกิติ์

ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ประดับเพชร

ตลับถมตะทองทรงผลมังคุด ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกทองคำ

ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านกอบัว ยอดปริกทองคำ

ผอบคร่ำเงินคร่ำทองทรงไข่ ตกแต่งพลอยนพเก้า

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลฟักทอง ลายดอกพุดตาน ประดับเพชร

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายดอกพุดตานใบเทศ

ชุดกระเป๋าราตรีถมตะทองทรงผลมะมวง มะละกอ และมะเฟือง

กระเป๋าราตรีถมตะทองทรงหอยงวงช้าง ลายดอกพุดตาน ใบเทศ

แผ่นคร่ำสามกษัตริย์

ฉากปักไหมน้อยสระโบกขรณี

ฐานถมเงิน (ถมกลับ)