พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันทำการ ผลงานศิลป์ทุกชนิดที่จัดแสดงนี้ได้รวบรวมและอนุรักษ์เทคนิคโบราณที่เกือบจะศุนย์หายให้คงคุณค่าไว้ในแผ่นดิน เช่น งานคร่ำเงินคร่ำทอง งานถมเงินถมทอง งานแกะสลักไม้ งานผ้าปักซอยแบบโบราณ เป็นต้น

ผลงานชิ้นเอก

ผลงานชิ้นเอกจากช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานออกแบบ

"อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน"

สอบถามรายละเอียด โทร. 081 769 7989