ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน และอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ปิดทำการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทุกวันทำการ ผลงานศิลป์ทุกชิ้นที่จัดแสดงนี้ ได้รวบรวมและอนุรักษ์เทคนิคโบราณที่เกือบจะสูญหายให้คงคุณค่าไว้ในแผ่นดิน เช่น งานคร่ำเงินคร่ำทอง งานถมเงินถมทอง งานแกะสลักไม้ งานผ้าปักซอยแบบโบราณ เป็นต้น

ผลงานชิ้นเอก

ผลงานชิ้นเอกจากช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์