สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

26 มิถุนายน 2563

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/artsofthekingdom/posts/195175058753118

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดทำการ

19 พฤศจิกายน 2564

เปิดให้เข้าชม วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
เวลาทำการ 10.00 - 15:30 น. (จําหน่ายบัตร 9.45 - 15.00 น.)
หยุดวันจันทร์ - วันอังคาร และเทศการปีใหม่/สงกรานต์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

1 มีนาคม 2563

ขณะนี้ สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก และผลงานศิลปาชีพคัดสรร จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนรับชมได้ทุกวันทำการ ผลงานศิลปะแห่งแผ่นดินทุกชิ้นที่จัดแสดงนี้รวบรวมเทคนิคโบราณอย่างงานคร่ำเงิน คร่ำทอง ถมเงิน ถมทอง งานแกะสลักไม้ งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ เป็นต้น ทุกชิ้นไม่ได้มาจากมือศิลปินเอก แต่ล้วนถูกสร้างสรรค์จากสองมือของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลงานจัดแสดงเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของพสกนิกรชาวไทย และเตือนใจว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการสร้างคน