บรรยากาศคณะคู่สมรสผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ภาพเพิ่มเติม: Arts of the kingdom – ศิลป์แผ่นดิน – Posts | Facebook

มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญเที่ยวงาน “มหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทย” ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 12 - 14, 20 - 21 และ 27 - 28 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 – 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.artsofthekingdom.com/Miracle.pdf

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 26 เมษายน 2565

27 April 2022

ภาพเพิ่มเติม Arts of the kingdom – ศิลป์แผ่นดิน – Posts | Facebook

ภาพบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน วันที่ 23 เมษายน 2565

23 April 2022

ภาพเพิ่มเติม Arts of the kingdom – ศิลป์แผ่นดิน – Posts | Facebook

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของคณะหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

22 April 2022

ภาพเพิ่มเติม Arts of the kingdom – ศิลป์แผ่นดิน – Posts | Facebook

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดทำการ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เปิดให้เข้าชม วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
เวลาทำการ 10.00 - 15:30 น. (จําหน่ายบัตร 9.45 - 15.00 น.)
หยุดวันจันทร์ - วันอังคาร และเทศการปีใหม่/สงกรานต์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ขณะนี้ สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก และผลงานศิลปาชีพคัดสรร จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนรับชมได้ทุกวันทำการ ผลงานศิลปะแห่งแผ่นดินทุกชิ้นที่จัดแสดงนี้รวบรวมเทคนิคโบราณอย่างงานคร่ำเงิน คร่ำทอง ถมเงิน ถมทอง งานแกะสลักไม้ งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ เป็นต้น ทุกชิ้นไม่ได้มาจากมือศิลปินเอก แต่ล้วนถูกสร้างสรรค์จากสองมือของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาน สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลงานจัดแสดงเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของพสกนิกรชาวไทย และเตือนใจว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการสร้างคน