บัตรเข้าชม

บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์

ผู้ใหญ่150 บาท
นักเรียน/นักศึกษา/
ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
(โปรดแสดงบัตร)
75 บาท


ชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมได้
กลุ่ม

สำหรับบัตรเข้าชมสำหรับกลุ่ม
โปรดติดต่อ 0 3535 2995 / 0 3535 5995 / 0 2283 9557

ช่วงเวลา

พิพิธภัณฑ์และร้านค้า

*ปิดจำหน่ายบัตร 30 นาที
ก่อนเวลาปิดทำการของพิพิธภัณฑ์

วันจันทร์ปิด
วันอังคารปิด
วันพุธ9:45 น. - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี9:45 น. - 15:30 น.
วันศุกร์9:45 น. - 15:30 น.
วันเสาร์9:45 น. - 15:30 น.
วันอาทิตย์9:45 น. - 15:30 น.

ปิดเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์
เข้าชมฟรี 3 มิถุนายน, 28 กรกฎาคม, 12 สิงหาคม, 5 ธันวาคม และวันเด็กแห่งชาติ

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

รถรางบริการ รับ – ส่ง (สถานที่จอดรถ – พิพิธภัณฑ์ฯ)
เครื่องฟังคำบรรยาย 10 ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี และสเปน)
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
ร้านขนม
ร้านกาแฟ
รถวีลแชร์

การเดินทาง

ตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร 0 3535 2995 / 0 3535 5995 / 0 2283 9557