เรียนรู้

ศึกษาประวัติศาสตร์ เบื้องหลังแนวคิดการออกแบบ รวมถึงรายละเอียดของเทคนิคที่ช่างฝีมือใช้สร้างสรรค์ผลงานจัดแสดงได้ที่นี่ โดยพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านวิดิทัศน์ เอกสาร PDF ที่แยกตามหัวข้ออย่างละเอียด และอภิธานศัพท์ อธิบายความหมายของศัพท์เฉพาะทาง ซึ่งอ้างอิงข้อมูลโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญและช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์เอง

PDF

ศิลป์แผ่นดิน

PDF

สัปคับถมทอง

PDF

สัปคับจำหลักไม้

PDF