พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ของสถาบันสิริกิติ์

ขณะนี้ สถาบันสิริกิติ์คัดเลือกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นเอก และผลงานศิลปาชีพคัดสรร จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน โดยเปิดให้ประชาชนรับชมได้ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9:45 น. - 15:30 น. ผลงานศิลปะแห่งแผ่นดินทุกชิ้นที่จัดแสดงนี้รวบรวมเทคนิคโบราณอย่างงานคร่ำเงิน คร่ำทอง ถมเงิน ถมทอง งานแกะสลักไม้ งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ เป็นต้น ทุกชิ้นไม่ได้มาจากมือศิลปินเอก แต่ล้วนถูกสร้างสรรค์จากสองมือของชาวไร่ชาวนาผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างคนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผลงานจัดแสดงเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของพสกนิกรชาวไทย และเตือนใจว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดที่ยิ่งใหญ่เท่าการสร้างคน

ผลงานชิ้นเอก

ผลงานชิ้นเอกจากช่างฝีมือสถาบันสิริกิติ์