ผลงานชิ้นเอก


ผลงานแต่ละชิ้นที่สร้างสรรค์จากสถาบันสิริกิติ์ มีรากฐานมาจากศิลปะไทยโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา หลายชิ้นใช้เทคนิคที่คิดค้นขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทุกชิ้นสร้างสรรค์จากสองมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ถูกฝึกฝน และพัฒนาจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์ ซึ่งล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์และการเอาพระราชหฤทัยใส่ในการ “สร้างคน” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสามารถแบ่งคอลเลกชันเป็น 2 ประเภท คือ 'Highlight Collection' หรือ ‘ผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์’ ที่จัดทำขึ้นตามวาระสำคัญของแผ่นดิน และ 'Archive Collection' หรือ ‘ผลงานของสถาบันสิริกิติ์’ ที่ช่างสถาบันสิริกิติ์จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝีมือและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมแบบโบราณ

ผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์

สีวิกากาญจน์

สุพรรณเภตรา

เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง

สัปคับคร่ำ

ฐานถมเงิน (ถมกลับ)

เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง

เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจำลอง

บุษบกมาลา

ตรีพิธพรรณบุษบก

สัปคับพระคชาธาร

สัปคับถมทอง

พระที่นั่งพุดตานถมทอง

วานเรศบวรอาสน์


ผลงานของสถาบันสิริกิติ์

ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายพุดตานใบเทศ ประดับเพชร

ตลับถมตะทองทรงผลมังคุด ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกทองคำ สลักดุนทองคำประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริกทองคํา สลักดุนประดับเพชร

ผอบคร่ำเงินคร่ำทองทรงไข่ ลายก้านขด ตกแต่ง พลอยนพเก้า ประดับเพชรและไข่มุก

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลฟักทอง ลายดอกพุดตาน ประดับเพชร

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ลายเถาเลื้อย ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก

กระเป๋าราตรีถมทองทรงผลมะเฟือง ลายดอกพุดตาน ใบเทศ ตกแต่งทองคำประดับเพชร

กระเป๋าราตรีถมตะทองทรงหอยงวงช้าง ลายดอกพุดตาน ใบเทศ ตกแต่งทองคำประดับเพชร