ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านกอบัว ยอดปริกทองคำ สลักดุนประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริกทองคำสลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคำ ประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 7 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 70 วัน