ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกทองคำ สลักดุนทองคำประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกสลักดุนทองคำ ประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคำ ประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 ซม. สูง 9.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 7 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 80 วัน