สุพรรณเภตรา

สุพรรณเภตรา สร้างสรรค์ขึ้นเป็นรูปสำเภาถมทอง มีเสาคร่ำเงิน คร่ำทอง ใบสำเภาเป็นทองคำสลักฉลุโปร่ง ยอดเสาเป็นธงทองคำลงยา หน้าสำเภาสลักทองคำลงยารูปหน้า 'อสุรกุมภัณฑ์' หน้าสำเภาตั้งบัลลังก์บัวปากฐานติดลายกระจังปฏิญาณ มีพญานาคทองคำสลักดุนประดับเพชรคาบโคมประทีป ทิ้งสมอทองคำลงยารูปหนุมานและนางสุพรรณมัจฉา ช่องกาบด้านข้างและด้านหน้าลำเรือสลักทองคำลงยาลายหน้าขบ ช่องกาบฉลุทองคำซับปีกแมลงทับ กลางช่องติดดอกไม้ทองคำ ช่องกาบด้านท้ายสลักทองคำลงยารูปนกวายุภักษ์ บัลลังก์กัญญาเรือเป็นแบบบุษบกจีนคร่ำเงิน คร่ำทอง

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ขนาด : กว้าง 40 ซม. ยาว 1.3 ม. สูง 1.575 ม.
จำนวนช่างฝีมือ : 73 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 1 ปี 5 เดือน