บุษบกมาลา

บุษบกหรือซุ้มยอด คือ เครื่องยอดขนาดเล็ก มีหลังคาซ้อนชั้นเป็นยอดแหลม มีบันแถลงเป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ บุษบกองค์ใหญ่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ทรงใช้เสด็จออกว่าราชการ หากเป็นบุษบกองค์เล็ก ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยบุษบกที่มีเกรินประกอบทั้งซ้ายและขวา จะเรียกว่าบุษบกมาลา

บุษบกมาลานี้จำลองแบบจากพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ช่างสถาบันสิริกิติ์ใช้หลากหลายเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

ที่พื้นบุษบกปูลาดทองคำสาน ตั้งพานพุ่ม พานลงยาพุ่มดอกไม้เพชรบนฐานสิงห์ถมทอง ที่เชิงล่างเสาทั้ง 4 ติดกาบพรหมศร รายรอบด้วยกระจังปฏิญาณลงยาประกอบเกรินทั้งซ้ายขวาจำหลักทองคำ ลายกระหนกใบและดอกเทศลงยาประดับเพชร

บนเกรินทั้งซ้ายขวาลาดด้วยทองคำสาน ตั้งพานเชิงประกอบนาค ตั้งพุ่มดอกไม้เพชร และมีฉัตรทองคำประดับเพชร 7 ชั้น ถัดพานพุ่มออกไปทางท้ายเกรินทั้งซ้ายและขวา ที่ฐานท้องไม้นั้นมีรูปเทพยดาทองคำประดับเพชรอยู่เรียงราย ฐานคร่ำทองแกมลายสลักทองคำซับปีกแมลงทับ ส่วนฐานชั้นล่างเป็นงานแกะสลักไม้ ตกแต่งปีกแมลงทับ ประดับครุฑที่แกะสลักด้วยมือชิ้นต่อชิ้น

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ขนาด : กว้าง 63 ซม. ยาว 1.55 ม. สูง 3.275 ม.
จำนวนช่างฝีมือ : 285 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 1 ปี