ฉากปักไหมน้อย เรื่อง “อิเหนา”

งานปักผ้าด้วยวิธีที่เรียกว่า “ปักซอย” เป็นงานประณีตศิลป์ของไทยแต่โบราณที่มีความละเอียดอ่อน ช่างปักจะบรรจงปักเรียงด้วยเส้นไหมที่ละเอียดที่สุด ไล่ระดับสีและแสงเงาให้เกิดเป็นภาพที่มีมิติงดงาม

ฉากปักไหมน้อย เรื่องอิเหนา ผลงานของช่างสถาบันสิริกิติ์ ได้นำวิธีการปักอันประณีตยิ่ง คือการหนุนตัวภาพให้นูนขึ้นอย่างสมจริง ตัวภาพพระ-นางหนุนปักประดับด้วยดิ้นเลื่อมอย่างโบราณ ซึ่งนิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังจะเห็นได้จากพัดรองการพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติครบหมื่นวันของพระองค์ที่ปักเป็นรูปพระราชลัญจกรและตราประจำกระทรวงต่างๆ ปักหนุนกันอย่างวิจิตร

ฉากปักไหมน้อย เรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผูกแบบปักรวม 18 ตอน ซึ่งเป็นตอนที่นิยมร้องเล่นกันแพร่หลาย ปักหนุนด้วยไหมน้อยย้อมสี สอดดิ้นเลื่อมเงิน-ทอง ลูกปัดสี ผู้ชมจะเห็นภาพพระมหาปราสาท ศาลบนเขาวิลิศมาหราอันวิจิตร ขบวนพยุหยาตรา หมู่นกไม้ โขดเขา ชลธารอันเจริญตาด้วยสีสันอันงดงามประณีต กรอบฉากปักเป็นรูปพระครุธพ่าห์ประกอบ พระมหามงกุฎตอนกลางของกรอบทั้งบนและล่าง ด้วยเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกทั้งยังสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ด้วยการปักภาพพญาราชหงส์สีต่างๆ รายด้วยรูปราชหงส์ สอดสีหงชาดบ้าง มอครามบ้าง และเขียว เหิรร่อนอยู่บนพื้นเถาเครือวัลย์ มาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญครั้งนี้

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ขนาด : ยาว 9.61 ม. สูง 4.29 ม.
จำนวนช่างฝีมือ : 143 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 4 ปี