ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ประดับเพชร

ซ้าย — ตลับถมทองทรงผลฟักทอง ลายใบเทศ ขอบฝาประดับเพชรโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 ซม. สูง 9.0 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 94 วัน

กลาง — ตลับถมตะทองทรงผลฟักทองลายพุดตานใบเทศ ประดับเพชร ตกแต่งด้านบนของผลฟักทองเป็นรูปใบฟักทอง ฝังเพชรโดยรอบ ขั้วเงินทาทอง

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 103 วัน

ขวา — ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายบัวและกอไม้น้ำ ร่องลายกลีบฟักทองเดินเส้นไข่ปลาด้วยเพชร

ขนาด : กว้าง 12.0 ซม. สูง 11.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 108 วัน