สัปคับถมทอง

สัปคับ คือ ที่ประทับบนหลังช้างของพระมหากษัตริย์ ใช้ในการเดินทางทางบก หรือในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สัปคับถมทองจำลองแบบจากพระที่นั่งจำลองทอง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โครงสร้างด้านในเป็นเงินลงถมทองคำลายดอกพุดตานใบเทศ แต่งด้วยจำหลักทองคำประดับเพชรหุ้มอยู่ตามกาบและกระจังประกอบหน้ากระดาน อีกทั้งยังจำหลักเป็นกระจังปฏิญาณรายรอบพนักถมทอง เท้าชิดลวดหน้ากระดานบนสลักลายรูปกระบี่เหินเคล้าลายเทศ ตอนปลายเท้าจำหลักทองรูปหน้าเหรา (เหรา คือสัตว์ในวรรณคดีมีรูปครั้งนาคครึ่งมังกร)

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ.2547

ขนาด : กว้าง 82 ซม. ยาว 1.44 ม. สูง 75 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 91 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 1 ปี 6 เดือน