ฉากปักไหมน้อยสระโบกขรณี

ฉากปักรูปนก ไม้น้ำ มีพระยาราชหงส์มาเล่นลอยวาริน เดียรดาษด้วยปทุมชาติชูช่อและฝักใบ ฉากนี้ปักด้วยเส้นไหมละเอียดอ่อนนุ่ม คัดแล้วอย่างดีชั้นแรก เรียกว่า ไหมน้อย ย้อมด้วยสีต่าง ๆ บรรจงปักได้งดงาม ฝีมือไม่แพ้ภาพเขียนสีที่เขียนเป็นตัวอย่าง

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขนาด : กว้าง 2.1 ม. ยาว 3.6 ม.
จำนวนช่างฝีมือ : 34 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี 2 เดือน