พระที่นั่งพุดตานถมทอง

พระที่นั่งพุดตาน เป็นพระราชบัลลังก์สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับในการพระราชพิธีสำคัญในรัชกาล เมื่อทอดเหนือพระราชบังลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เรียกว่า พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เมื่อใช้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เรียกว่า พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง

พระที่นั่งพุดตานถมทองสร้างจำลองแบบพระที่นั่งพุดตานวังหน้า ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระที่นั่งพุดตานถมทองมีลักษณะทรงชั้นพระที่นั่งสร้างด้วยเงินถมตะทอง ท้องไม้สองชั้น ชั้นล่างตกแต่งด้วยครุฑยุดนาคเป็นระยะ ชั้นสองรายล้อมด้วยรูปเทพยดาประนมกร ราวพนักถมทองซับด้วยปีกแมลงทับ หัวเสาและลูกกรง สลักฉลุทองคำ กระดานพิงถมทองรูปนารายณ์ทรงครุฑ กระจังปฏิญาณสลักทองคำและประดับพลอยแดง กระจังปฏิญาณใหญ่ด้านข้างและด้านหลังลงถมทองสองหน้าฉลุโปร่ง ตรงกลางติดปีกแมลงทับประดับด้วยหงส์ถมทอง แท่นวางพระบาทย่อมุมเขียนลายหน้ายักษ์ลงถมตะทอง ทั้งหมดนั้น รองรับด้วยฐานสิงห์ที่มีครุฑยุดนาคอยู่ด้านบนฐาน ลายหน้ากระดานล่างของฐานเป็นรูปนกกรวิกแกมสลับพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำและดอกประจำยาม

วาระจัดทำ
เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550

ขนาด : กว้าง 1.23 ม. ยาว 1.535 ม. สูง 1.415 ม.
จำนวนช่างฝีมือ : 130 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี