เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง

เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชยจำลอง สร้างจำลองมาจากเรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งรองในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ปัจจุบันเหลือเพียงโขนเรือรูปหน้าเหราซึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ส่วนลำตัวเรือนั้นเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ช่างสถาบันสิริกิติ์จำลองเรือลำนี้ โดยมีโครงและคานเรือทำด้วยเงินทาทอง กงเรือเป็นงานสลักไม้ปิดทองคำเปลว ท้องเรือและลำเรือทั้งสองข้างถมทองลายดอกพุดตาน โขนเรือเป็นทองคำลงยาสลักรูปหน้าเหรา กลางเรือทอดพระมหาสุวรรณบุษบกบัลลังก์ทองคำลงยา พระวิสูตรหรือผ้าม่านที่ตกแต่งในบุษบกนั้นประดิษฐ์ด้วยห่วงทองคำขนาดเล็กร้อยต่อกันคล้ายผ้าม่าน ร้อยห่วงเป็นลายแก้วชิงดวง พื้นเรือส่วนที่รองรับฐานบุษบกตกแต่งด้วยแผ่นทองคำฉลุลายซับปีกแมลงทับ ปักฉัตรสลักฉลุทอง 7 ชั้นและ 5 ชั้นขนาบข้างบุษบกทั้งสองด้าน ส่วนของเกรินปักธงสามชายเป็นทองคำฉลุโปร่ง เรือพระที่นั่งจำลองนี้วางบนฐานสลักไม้รูปนาคเกี้ยว

วาระจัดทำ
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

ขนาด : กว้าง 23 ซม. ยาว 3.25 ม. สูง 86 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 90 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี 8 เดือน