ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ประดับเพชร

ซ้าย — ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุดลายเถาเลื้อย ประดับเพชรที่ขั้ว และขอบตลับ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 2 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 113 วัน

ขวา — ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุดลายดอกพุดตาน ประดับเพชร

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 2 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 138 วัน