ชุดกระเป๋าราตรีถมตะทองทรงผลมะม่วง มะละกอ และมะเฟือง

กระเป๋าราตรีขึ้นรูปสลักทรงเป็นทรงผลมะเฟือง และประกอบด้วยมะม่วง และมะละกอ เขียนลาย กัดกรดแล้วลงถม ทาทองคำ ตกแต่งกระเป๋า ราตรีด้วยการประดับเพชรที่ขั้ว และคลิปปิด - เปิด

— กระเป๋าราตรีถมตะทองทรงผลมะม่วงลายดอกพุดตานใบเทศก้านแย่ง ประดับเพชร

กระเป๋าราตรีขึ้นรูปเป็นทรงผลมะม่วง เขียนลายดอกพุดตานใบเทศก้านแย่ง กัดกรด แล้วลงถม ทาทองคำ ขอบกระเป๋าและบานพับปิด - เปิด ประดับเพชร

ขนาด : กว้าง 7.2 ซม. ยาว 11.1 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 60 วัน

— กระเป๋าราตรีถมทองทรงผลมะเฟืองลายดอกพุดตานใบเทศ ตกแต่งทองคำประดับเพชร

กระเป๋าราตรีขึ้นรูปสลักทรงเป็นทรงผลมะเฟือง เขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรดแล้วลงถม ทาทองคำ ตกแต่งกระเป๋าราตรีด้วยการประดับเพชรที่ขั้วมะเฟือง และคลิปปิด – เปิด

ขนาด : กว้าง 8.4 ซม. ยาว 12.7 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 46 วัน

— กระเป๋าราตรีถมตะทองทรงผลมะละกอลายดอกพุดตานใบเทศ ประดับเพชร

กระเป๋าราตรีขึ้นรูปเป็นทรงผลมะละกอ ถมตะทอง ลายดอกพุดตานใบเทศ ขอบกระเป๋าและบานพับ ปิด-เปิด ประดับเพชร

ขนาด : กว้าง 6.6 ซม. ยาว 17.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 4 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 65 วัน

— กระเป๋าราตรีถมตะทองทรงผลมะม่วงลายดอกพุดตานใบเทศ ประดับเพชร

กระเป๋าราตรีขึ้นรูปเป็นทรงผลมะม่วง เขียนลายดอกพุดตานใบเทศ กัดกรด แล้วลงถม ทาทองคำ ขอบกระเป๋าและบานพับ ปิด - เปิด ประดับเพชร

ขนาด : ยาว 12.0 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 3 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 75 วัน