ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านกอบัว ยอดปริกทองคำ สลักดุนประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริก ทองคําสลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคําประดับ เพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 7 คน
จำนวนวัน: 70