ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริกทองคํา สลักดุนประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริกทองคํา สลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคํา ประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 7 คน
จำนวนวัน : 70 วัน