ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกทองคำ สลักดุนทองคำประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ เขียนลายกัดกรดลายกอบัว ยอดปริก ทองคําสลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคําประดับ เพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 ซม. สูง 9.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 7 คน
จำนวนวัน: 80