ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกสลักดุนทองคำ ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงไข่ ลายก้านขด ยอดปริกสลักดุนทองคำ ประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคำประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 ซม. สูง 9.8 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 7 คน
จำนวนวัน : 80 วัน