ฉากปักไหมน้อยสระโบกขรณี

ฉากปักรูปนก ไม้น้ำ มีพระยาราชหงส์มาเล่นลอยวาริน เดียรดาษด้วยปทุมชาติชูช่อและฝักใบ ฉากนี้ปักด้วยเส้นไหมละเอียดอ่อนนุ่ม คัดแล้วอย่างดีชั้นแรก เรียกว่า ไหมน้อย ย้อมด้วยสีต่าง ๆ บรรจงปักได้งดงาม ฝีมือไม่แพ้ภาพเขียนสีที่เขียนเป็นตัวอย่าง

ขนาด : กว้าง 2.1 เมตร ยาว 3.6 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ : 34 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 2 ปี 2 เดือน
วาระจัดทำ : เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547