ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ลายเถาเลื้อย ประดับเพชร

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ลายเถาเลื้อย ประดับเพชรรอบขอบใบและฝาตลับ ตลับทรงผลมังคุดชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานตลับทรงผลมังคุดอีกชิ้นที่ผลิตขึ้นมาคู่กัน (ซ้าย)

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ซม. สูง 10.0 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 2 คน
ระยะเวลาจัดทำ 113 วัน

ตลับคร่ำเงินคร่ำทองทรงผลมังคุด ลายเถาเลื้อย ประดับเพชรรอบขอบใบ ฝาประดับด้วยเพชรและเงินแกะสลักด้วยลวดลายที่ซับซ้อน ตลับทรงผลมังคุดชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานตลับทรงผลมังคุดอีกชิ้นที่ผลิตขึ้นมาคู่กัน (ขวา)

ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 2 คน
ระยะเวลาจัดทำ 138 วัน