ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก

ซ้าย — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก สลักดุนทองคำ ประดับทับทิม

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ขึ้นรูปสลักทรงแผ่นเงินเป็น กลีบมะยม เขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทอง บนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน 'ถมตะทอง' โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 6 คน

กลาง — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำ ตกแต่งทองคำประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ทำลวดลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำสลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคำประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.3 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 5 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 66 วัน

ขวา — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก สลักดุนทองคำ ประดับทับทิม

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ขึ้นรูปสลักทรงแผ่นเงินเป็น กลีบมะยม เขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทอง บนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน 'ถมตะทอง' โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 6 คน