ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายดอกพุดตานใบเทศ

ซ้าย — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมลายดอกพุดตานใบเทศ ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมเขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทอง บนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน “ถมตะทอง” โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 6 คน

กลาง — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมลายดอกพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำ ตกแต่งทองคำ ประดับเพชร

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำสลักดุน ฝาผอบเลี่ยมทองคำประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 10.3 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 5 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 66 วัน

ขวา — ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมลายดอกพุดตานใบเทศ ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยมเขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทอง บนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน “ถมตะทอง” โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ : 6 คน