ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก สลักดุนทองคำ ประดับทับทิม (ซ้าย)

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ขึ้นรูปสลักทรงแผ่นเงินเป็น กลีบมะยม เขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทองบนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน "ถมตะทอง" โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 6 คน

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำ ตกแต่งทองคำประดับเพชร (กลาง)

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ทำลวดลายพุดตานใบเทศ ยอดปริกทองคำสลักดุนประดับเพชร ฝาผอบเลี่ยมทองคำประดับเพชรที่ขอบโดยรอบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.3 ซม. สูง 12 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 5 คน
ระยะเวลาจัดทำ 66 วัน

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ลายพุดตานใบเทศ ยอดปริก สลักดุนทองคำ ประดับทับทิม (ขวา)

ผอบถมตะทองทรงกลีบมะยม ขึ้นรูปสลักทรงแผ่นเงินเป็น กลีบมะยม เขียนลายพุดตานใบเทศ กัดกรด ลงถม ทาทองบนบางส่วนของลวดลาย ซึ่งเรียกวิธีนี้ว่างาน "ถมตะทอง" โดยมีลวดลายที่เป็นเงินและทองบนพื้นดำของยาถม ยอดปริกสลักดุนทองคำประดับทับทิม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. สูง 8.8 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 6 คน