ส่วนรองฐานขันถมทองลายมงคล 108

ฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นฐานรองรับขันถมทองลายมงคล 108 โดยตัวฐานใช้เทคนิค ‘ถมเงินกลับด้าน’ สร้างเป็นลายเถาใบเทศ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สถาบันสิริกิติ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยการถมเงินกลับด้านจะให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับการถมเงินแบบดั้งเดิมคือ หากใช้เทคนิคการถมเงินแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่ได้จะเห็นว่า ลายเถาใบเทศที่ปรากฏจะเป็นสีเงิน บนพื้นหลังยาถมสีดำ เพราะช่างสถาบันสิริกิติ์จะแกะสลักส่วนที่ไม่ใช่ลายเถาใบเทศให้เป็นร่องลงไป และถมดำด้วยยาถมตามร่องนั้น ยิ่งขับเน้นให้ลวดลายสีเงินปรากฏชัดเจน แต่เทคนิคถมเงินกลับด้านคือการทำสลับกับการถมเงินแบบดั้งเดิม โดยช่างสถาบันสิริกิติ์จะแกะสลักส่วนของลวดลายเถาใบเทศให้เป็นร่องลงไปบนเนื้อเงิน และใช้ยาถมมาอุดร่องดังกล่าว เมื่อถมเสร็จเรียบร้อย ลวดลายจะปรากฏเป็นสีดำของยาถม บนพื้นหลังที่เป็นสีเงินแทน

วาระจัดทำ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2537

ขนาดของฐานไม้ กว้าง 12.8 เมตร ยาว 15.6 เมตร หนา 25.5 เซนติเมตร
จำนวนช่างฝีมือทำฐานไม้ 55 คน
ระยะเวลาจัดทำฐานไม้ 77 วัน
ขนาดแผ่นถมเงินกลับด้าน กว้าง 1.1 เมตร ยาว 13.8 เมตร
จำนวนช่างฝีมือทำแผ่นถมเงินกลับด้าน 15 คน
ระยะเวลาจัดทำแผ่นถมเงินกลับด้าน 98 วัน