เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์จำลอง

สร้างจำลองจากเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ในรัชกาลที่ 1

ทางสถาบันสิริกิติ์พัฒนาผลงานชิ้นนี้พร้อมๆ กับการฝึกทักษะของช่างฝีมือ โดยเริ่มจากสร้างภาชนะเล็กๆ ที่มีหัวเป็นหงส์ และช่วงลำตัวเป็นถาด ใช้ใส่อาหาร และประดับโต๊ะเสวยยามมีงานจัดเลี้ยง ต่อมา เมื่อช่างฝีมือมีทักษะที่สูงขึ้น จึงสร้างสรรค์เป็นเรือทั้งลำเพื่อบันทึกเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ชม

ลำเรือสร้างจากเงินถมทอง ศีรษะหงส์สลักทองลงยาราชาวดี ตามหลักฐานแต่โบราณ การลงยาราชาวดีนี้พบว่ามีสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน แต่จริงๆ แล้วยังมีสีแดง ขาว และเขียวอีกด้วย ส่วนตาและเขี้ยวประดับเพชร ปากห้อยพู่พุ่มทองระย้าประดับเพชร ลายประกับตามหน้าหลังผูกลายก้านขด ออกหน้าหงส์ทองสลักลงยาฉลุซับปีกแมลงทับ หางสลักทองลงยา ทอดบุษบกพิมานทองคำลงยาประดับเพชร ปักฉัตรปรุทองประดับเพชรหลังและหน้าเรือ ม่านที่ติดตรงบุษบกทำจากห่วงทองคำร้อยเข้าด้วยกันจนคล้ายผืนผ้า ร้อยห่วงทองเป็นลายแก้วชิงดวง ท้ายเกรินนักศราชหรือเกรินของคนถือธงซึ่งอยู่ท้ายลำเรือพระที่นั่งนั้น ปักธงฉลุทองลงยา กงในสลักไม้โมก ฉลุปิดทอง

วาระจัดทำ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 และในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550

ขนาด กว้าง 23 เซนติเมตร ยาว 3.5 เมตร สูง 71 เซนติเมตร
จำนวนช่างฝีมือ 108 คน
ระยะเวลาจัดทำ 2 ปี 9 เดือน