ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายพุดตานใบเทศ

ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายพุดตานใบเทศ ประดับ เพชร ตกแต่งด้านบนของผลฟักทองเป็นรูปใบฟักทอง ฝังเพชรโดยรอบ ขั้วเงินทาทอง

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนผู้ทำ : 4 คน
จำนวนวัน : 103 วัน