ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายพุดตานใบเทศ ประดับเพชร

ตลับถมตะทองทรงผลฟักทอง ลายพุดตานใบเทศ ประดับ เพชร ตกแต่งด้านบนของผลฟักทองเป็นรูปใบฟักทอง ฝังเพชรโดยรอบ ขั้วเงินทาทอง

ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 ซม. สูง 9.5 ซม.
จำนวนช่างฝีมือ 4 คน
จำนวนวัน: 103