ฉากปักไหมน้อย เรื่อง “อิเหนา”

งานปักผ้าด้วยวิธีที่เรียกว่า “ปักซอย” เป็นงานประณีตศิลป์ของไทยแต่โบราณที่มีความละเอียดอ่อน ช่างปักจะบรรจงปักเรียงด้วยเส้นไหมที่ละเอียดที่สุด ไล่ระดับสีและแสงเงาให้เกิดเป็นภาพที่มีมิติงดงาม ฉากปักไหมน้อย เรื่องอิเหนา ผลงานของช่างสถาบันสิริกิติ์ ได้นำวิธีการปักอันประณีตยิ่ง คือการหนุนตัวภาพให้นูนขึ้นอย่างสมจริง ตัวภาพพระ-นางหนุนปักประดับด้วยดิ้นเลื่อมอย่างโบราณ ซึ่งนิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังจะเห็นได้จากพัดรองการพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติครบหมื่นวันของพระองค์ที่ปักเป็นรูปพระราชลัญจกรและตราประจำกระทรวงต่างๆ ปักหนุนกันอย่างวิจิตร
ฉากปักไหมน้อย เรื่องอิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผูกแบบปักรวม 18 ตอน ซึ่งเป็นตอนที่นิยมร้องเล่นกันแพร่หลาย ปักหนุนด้วยไหมน้อยย้อมสี สอดดิ้นเลื่อมเงิน-ทอง ลูกปัดสี ผู้ชมจะเห็นภาพพระมหาปราสาท ศาลบนเขาวิลิศมาหราอันวิจิตร ขบวนพยุหยาตรา หมู่นกไม้ โขดเขา ชลธารอันเจริญตาด้วยสีสันอันงดงามประณีต กรอบฉากปักเป็นรูปพระครุธพ่าห์ประกอบ พระมหามงกุฎตอนกลางของกรอบทั้งบนและล่าง ด้วยเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกทั้งยังสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ด้วยการปักภาพพญาราชหงส์สีต่างๆ รายด้วยรูปราชหงส์ สอดสีหงชาดบ้าง มอครามบ้าง และเขียว เหิรร่อนอยู่บนพื้นเถาเครือวัลย์ มาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญครั้งนี้th day on the throne, a special piece of embroidery of the king’s emblem and those of the various ministries were created using this method. The emboridered screen is based on the poetic narrative “Inao” written by King Rama II.   A total of 18 popular episodes have been portrayed, with images of the Palace, the shrine on Mount Vilitsamara, the royal procession, flora and fauna, rivers and streams. The top and bottom borders feature the Garuda and the royal crown in tribute to King Rama II, while the 80th birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother is symbolized by images of colorful swans set against floral vines.

ขนาด : ยาว 9.61เมตร สูง 4.29 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ : 143 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 4 ปี
วาระจัดทำ : เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
(เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)