ตรีพิธพรรณบุษบก

บุษบก คือ มณฑปขนาดเล็ก ด้านข้างโปร่ง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ใช้ในพระราชพิธี หรือเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธรูปหรือพระไตรปิฎก

ผลงานชิ้นนี้ รวบรวมงานช่างศิลป์ไทยไว้มากที่สุดชิ้นงานหนึ่ง สร้างสรรค์จากช่างฝีมือหลายแผนก อาทิ ช่างเครื่องเงิน เครื่องทอง คร่ำ ลงยาสี และแกะสลักไม้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพรหมวิมานที่หน้าบันของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ นำมาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นบุษบกทอง

ให้ช่างจำหลักทองผูกแบบ มีรูปเป็นบุษบก 3 ยอด เรียงกันดุจพิมานองค์ใหญ่ เคียงด้วยบุษบกองค์น้อยซ้ายขวาข้างละองค์ ผังบุษบกย่อเหลี่ยมมุมไม้สิบสอง ยอดทั้งสามปลายปักพุ่มข้าวบิณฑ์ทองคำลงยา ฐานบุษบกเป็นงานแกะสลักไม้ เสาบุษบกด้านนอกเป็นงานทองคำลงยา เสาบุษบกด้านในเป็นงานคร่ำทอง ภายในประดิษฐานตราสัญลักษณ์ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

วาระจัดทำในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

ขนาด กว้าง 79 เซนติเมตร ยาว 1.43 เมตร สูง 2.91 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ 197 คน
ระยะเวลาจัดทำ 1 ปี 7 เดือน