บัตรเข้าชม

บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์

ผู้ใหญ่150 บาท
นักเรียน/นักศึกษา/
ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
(โปรดแสดงบัตร)
75 บาท


ชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมได้
กลุ่ม

สำหรับบัตรเข้าชมสำหรับกลุ่ม
โปรดติดต่อ 035-352-995/ 035-355-995/ 02-283-9557

ช่วงเวลา

พิพิธภัณฑ์และร้านค้า

* ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง *
วันจันทร์ปิด
วันอังคาร10.00 น. — 15.30 น.
วันพุธ10.00 น. — 15.30 น.
วันพฤหัสบดี10.00 น. — 15.30 น.
วันศุกร์10.00 น. — 15.30 น.
วันเสาร์10.00 น. — 15.30 น.
วันอาทิตย์10.00 น. — 15.30 น.

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

รถรางบริการ รับ – ส่ง (สถานที่จอดรถ – พิพิธภัณฑ์ฯ)
เครื่องฟังคำบรรยาย 10 ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี และสเปน)
ร้านขนม
ร้านกาแฟ
รถวีลแชร์

การเดินทาง

ตำแหน่งที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

ศิลป์แผ่นดิน
ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร 035-352 995 / 035-355 995 / 02-283 9411 / 02-283 9185