บุษบกมาลา

บุษบกหรือซุ้มยอด คือเครื่องยอดขนาดเล็ก มีหลังคาซ้อนชั้นเป็นยอดแหลม มีบันแถลงเป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ บุษบกองค์ใหญ่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ทรงใช้เสด็จออกว่าราชการ หากเป็นบุษบกองค์เล็ก ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยบุษบกที่มีเกรินประกอบทั้งซ้ายและขวา จะเรียกว่าบุษบกมาลา

บุษบกมาลานี้จำลองแบบจากพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง

ช่างสถาบันสิริกิติ์ใช้หลากเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ บุษบกมาลาสลักทองประดับเพชร ปลายยอดปักพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกไม้เพชร ซุ้มบันแถลงสลักทอง ปักบราลี บัวถลา หลังคาถมทอง เสาย่อไม้คร่ำทอง มีวิสูตรหรือม่านทองคำลายแก้วชิงดวงประดับเพชรรอบทั้ง 4 ด้าน มีทวยทองคำสลักเป็นนาคเศียรหกลงประกับเสา หางยันเต้าคร่ำทอง เพดานมาศสลักทองฉลุลายเทศ ตรงกลางประดับนพรัตน์ดารา ที่พื้นบุษบกปูทองคำสาน ตั้งพานพุ่ม พานลงยาพุ่มดอกไม้เพชรบนฐานสิงห์ถมทอง ที่เชิงล่างเสาทั้งสี่ติดกาบพรหมศร มีกระจังปฏิญาณลงยาอยู่รายรอบ ประกอบเกรินทั้งซ้ายขวา สลักทองลายกระหนก ใบและดอกเทศ ลงยาประดับเพชร บนเกรินทั้งซ้ายขวา ปูลาดด้วยทองสาน ตั้งพานเชิงประกอบนาค ตั้งพุ่มดอกไม้เพชร และมีฉัตรทองประดับเพชร 7 ชั้น ถัดพานพุ่มออกไปทางท้ายเกรินทั้งซ้าย และขวา ที่ฐานท้องไม้นั้นมีรูปเทพยดาทองประดับเพชรอยู่เรียงราย ฐานคร่ำทองแกมลายสลักทองซับปีกแมลงทับ ส่วนฐานชิ้นล่างเป็นงานเกาะสลักไม้ ตกแต่งปีกแมลงทับ ประดับครุฑที่แกะสลักด้วยมือชิ้นต่อชิ้น

วาระจัดทำ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

ขนาด กว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 1.55 เมตร สูง 3.275 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ 285 คน
ระยะเวลาจัดทำ 1 ปี