สัปคับพระคชาธาร

สัปคับพระคชาธารนี้จำลองแบบมาจากพระที่นั่งพุดตานคชาธาร ตั้งอยู่ ณ มุขทิศเหนือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นสัปคับหรือที่ประทับบนหลังช้างที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ใช้ออกราชสงคราม สำหรับสัปคับชิ้นนี้ ช่างสถาบันสิริกิติ์พัฒนาลวดลายให้วิจิตรขึ้น ใช้เทคนิคสลักทองประดับเพชร โครงในเป็นเงินสลักลายเทศและดอกเทศลอยประดับเพชร พื้นซับปีกแมลงทับ ท้ายประกอบเกรินกาบพรหมสิงห์สลักทอง ส่วนของราวพนักมีลายนาคเกี้ยว พื้นลายเทศ ด้านนอกของพนักทั้งซ้ายและขวานั้น ตั้งลายปฏิญาณใหญ่ (ใบปรือ) สลักทองประดับเพชร ขาประกอบหน้าสิงห์ขบลายเทศประดับเพชร พื้นเป็นแผ่นทองคำสาน

อีกหนึ่งจุดสังเกตที่ทำให้สัปคับสำหรับออกศึกหลังนี้ต่างจากสัปคับที่ใช้เพื่อการเดินทางทั่วไปคือ ใบปรือ ซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวา สันนิษฐานว่าเอาไว้ป้องกันคมหอก คมดาบของข้าศึก

วาระจัดทำ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2547

ขนาด กว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.28 เมตร สูง 1.15 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ 73 คน
ระยะเวลาจัดทำ 18 เดือน