แผ่นคร่ำสามกษัตริย์

แผ่นคร่ำสามกษัตริย์ ลาย “โคมกุดั่นหงสุลีลา” ประกอบด้วยลายดอกกุดั่นดอกกลม ขอบนอกคร่ำนาก ตรงกลางเป็นรูปหงส์คร่ำทอง คร่ำเงิน และคร่ำนาก ฉลุประกอบซ้อนตัวลอยติดบนพื้นลายเทศคร่ำเงิน ปากหงส์คาบอัญมณีขาวรูปหยดน้ำ

ลายดอกกุดั่นนี้ทำสลับลายดอกสี่กลีบคร่ำทองเถาว์ลายรักร้อยรอบดอกกุดั่นและดอกสี่กลีบ ในกรอบลายเชิงคร่ำทองสลับนากฉลุซ้อนซับปีกแมลงทับรอบพื้น

ขนาด : กว้าง 1.35 เมตร สูง 2.48 เมตร
จำนวนช่างฝีมือ : 50 คน
ระยะเวลาจัดทำ : 83 วัน