พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดให้ชมอีกครั้ง
ณ โครงการศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๒๘๓ ๙๔๑๑


On June 14th, The Arts of the Kingdom museum will be reopened
at The SUPPORT Foundation Project,
Kokerd in Bang Pa-In, Ayuthaya province.

For more information please contact: +66 2283 9411